Magleby Vandværk - kort fortalt

Magleby Vandværk ligger på det østligste Møn i byen Magleby, der er den sidste by på vejen frem til Møns Klint og Geocentret.

Vandværket, der oprindeligt blev grundlagt i 1939 på Klintevej 479, blev i 1991-92 opført i en ny udgave på Klintholm Havnevej 26.

Der leveres årligt ca. 45.000 m3 rent drikkevand til de i alt 430 forbrugere, der er tilknyttet vandværket.

Vandet fremføres i et 45 km langt ledningsnet, der strækker sig fra Magleby og udkanten af Sømarke over Mandemarke, Busene og Kraneled i øst til Klintholm Havn i syd og igennem Busemarke til Nyborre i vest.

Værket er fuldautomatisk, dvs. oppumpning af råvand, iltning, filtrering og udpumpning til forbrugerne er styret af en computer.
Hvis en af funktionerne svigter, får vagthavende medarbejder straks en alarm via telefonen, og kan omgående gribe ind.

Vandet hentes 60-80 m nede i den østmønske undergrund via vandværkets 3 boringer.

Der føres løbende kontrol med drikkevandets kvalitet i henhold til gældende forskrifter, og vi sørger hele tiden for at være på forkant med undersøgelse af vandet for eventuelle nye stoffer, der måtte dukke op.

Drikkevandet i vandværkets område har en hårdhed på 16-18, hvilket betegnes som temmelig hårdt vand - i henhold til nedenstående skala:

Hårdhed i °dH Inddeling i Danmark
0-4 Meget blødt
4-8 Blødt
8-12 Middelhårdt
12-18 Temmelig hårdt
18-24 Hårdt
24-30 Meget hårdt
>30 Særdeles hårdt

°dH = grader deutsche Härte