Generalforsamlinger hos Magleby Vandværk

I henhold til vedtægterne afholdes Magleby Vandværks årlige ordinære generalforsamling hvert år i første kvartal.

Indkaldelsen skal ske senest 4 uger før afholdelsen og forslag til behandling under punkt 6 på dagsordenen skal afgives skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i 2020 var oprindelig indkaldt til afholdelse mandag d. 23. marts, men blev udsat på ubestemt tid på grund af corona-situationen.

Ny indkaldelse er udsendt d. 9. juli, og generalforsamlingen vil blive afholdt i Borre Forsamlingshus torsdag d. 6. august kl. 19:00.

Læs referater fra tidligere generalforsamlinger her:

Ordinær generalforsamling 2019
Ordinær generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling 2017
Ordinær generalforsamling 2016
Ekstrao
rdinær generalforsamling 2015
Ordinær generalforsamling 2015