Generalforsamlinger hos Magleby Vandværk

I henhold til vedtægterne afholdes Magleby Vandværks årlige ordinære generalforsamling hvert år i første kvartal.

Indkaldelsen skal ske senest 4 uger før afholdelsen og forslag til behandling under punkt 6 på dagsordenen skal afgives skriftligt til et bestyrelsesmedlem senest 14 dage før generalforsamlingen.

Generalforsamlingen i 2020 blev først afholdt i august måned på grund af de gældende corona-restriktioner.

Referatet fra generalforsamlingen vil blive tilgængeligt her, når det er færdigt.

Læs referater fra tidligere generalforsamlinger her:

Ordinær generalforsamling 2019
Ordinær generalforsamling 2018
Ordinær generalforsamling 2017
Ordinær generalforsamling 2016
Ekstrao
rdinær generalforsamling 2015
Ordinær generalforsamling 2015