Årsrapporter fra Magleby Vandværk

Magleby Vandværks regnskabsår er kalenderåret, og i forbindelse med den årlige generalforsamling fremlægges en rapport over det forgangne regnskabsår.

Årsrapporten indeholder:

- bestyrelsens beretning
- årsregnskab og budget
- investeringsplan
- takstoversigt
- seneste prøveresultater
- påtegninger af ledelse samt intern og ekstern revisor

Læs årsrapporter i pdf-udgaver:

- Årsrapport 2019
- Årsrapport 2018
- Årsrapport 2017
- Årsrapport 2016